Staldren Green 10 Kg

85,00 DKK

Information om Staldren®

  • Staldren støver ikke, og er fugtabsorberende.
  • Staldren binder de skadelige ammoniak- og svovldampe
  • Staldren® tørrer staldbunden ud, men ætser ikke gulv og inventar.
  • Staldren® tørrer luften, og mindsker dermed risikoen for luftsmitte.
  • Staldren® er let at sprede og det er ikke nødvendigt at tømme stier for at desinficere.
  • Staldren® er dokumenteret ugiftigt, dvs. hverken hudirriterende eller sundhedsskadelig for hverken mennesker eller dyr.
  • Staldren® reducerer kraftigt livsbetingelserne for flue- og loppelarver.
  • Staldren® er PH-neutral og derved meget skånsom over sine omgivelser, og er med til at fremme giftfri miljøer.
  • Staldren® er effektivt bakteriedræbende, og har dokumenteret virkning mod for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrand Type A, aspergillus og stafylokokker.

Antal
1
Tilføj til kurv

Heste

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer.

Staldren® er med sin udtørrende og svampedræbende effekt med til at mindske tilfælde af porøse hove og sur stråle. 
Ved sur stråle behandles med Staldren® under hoven.

Staldren® til heste bruges som følger:

Efter udmugning spredes Staldren® på hele gulvarealet med ca. 1-3 gode håndfulde (50-100g) pr- m² således, at gulvfladen tørrer ud og ammoniak lugten minimeres.

Strøelse tilsættes i boksen og Staldren® langs kanterne således, at flueæg og fluelarver udtørres.

Staldren® bruges efterfølgende på fugtige steder og hvor strøelsen skiftes 2-3 gange om ugen. Staldren® drysses i kanterne i boksen, for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg og fluelarver.


Gnavere

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som du trygt kan benytte til dine kæledyr indenfor såvel som udenfor husets fire vægge.

Staldren® kan bruges til heste, køer, grise, høns, geder, får, hunde, katte, kaniner, hamstre, fugle m.fl. og har en virkelig god effekt mod fugt, lugt, bakterier og virus.

Staldren® skræmmer fluer og lopper væk, og du kan meget hurtigt se og mærke den positive effekt på omgivelserne.

Staldren® er absolut ufarligt og uskadelig både at få på huden, at spise og at indånde og det gælder både mennesker og dyr.

Kvæg og kalve

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt,  bakterier og svampesporer.

Staldren® til kvæg og kalve bruges som følger :

Strø en god nævefuld (50-100g)pr. m² 2 gange om ugen. Dette vil virke kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed (daglig).

I bindestalden strøs Staldren® i bagerste del af lejet, hvor fugtighed giver mulighed for at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal, og derved bl.a. forårsage yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

I sengestalden bruges Staldren® som nævnt ovenfor, men I bredere båse hvor køerne kan vende sig kan det være nødvendigt at bruge mere(hele båsen behandles).

I dybstrøelsestalden bruge Staldren® 1 gang om ugen med en god nævefuld(50-100g) pr. m².

I den rengjorte kælvningsboks drysses Staldren® over hele gulvarealet således at boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, til sidst tilsættes Staldren® igen over hele arealet dette foretages mellem hver kælvning, således at de nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Dette forebygger infektionssygdomme, hos såvel køer som kalve.

Får og geder

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® får og geder bruges som følger:

I læmmeboksen: læmmeboksen rengøres, Staldren® tilsættes over hele gulvarealet. 1-2 gode håndfulde (50-100g)pr. m2 således at hele arealet er dækket af Staldren®. Herefter drysses halm, og Staldren® tilsættes igen med 1-2 håndfulde (50-100g)pr. m2. sørg for at drysse godt ud i kanterne, således at flueæg og fluelarver udtørres.