Halamid 1kg

250,00 DKK

Information om Halamid

Den fremragende effekt af Halamid® mod uønskede bakterier og vira er bekræftet af talrige laboratorie- og feltforsøg for alle dyregrupper.

·        Kan ikke forårsage resistens

  • Ingen tæring på materialer
  • Kan anvendes til alle former for desinfektion

·        Kan tilsættes drikkevande i promiller

Smittebeskyttelse og god hygiejne er vigtig for alle parter i hele ”jord til bord" kæden og starter med en effektiv desinfektion i stalden. Halamid® er et desinfektionsmiddel, som kan bruges på alle områder, der behøver at blive desinficeret, som f.eks. stalde, udstyr, køretøjer og klovbade. 
Landmænd bruger Halamid® ved at sprøjte og forstøve. 
  
Ved al desinfektion, uanset om det er i bedriften eller klinikken, bruges Halamid®. Der kan ikke opstå resistens (Modstandsdygtighed) overfor Halamid®. 
  
I malkekvægbesætninger bruges Halamid® ved desinfektion af yver samt malkeudstyr. I fjerkræavl bruges Halamid blandt andet ved desinfektion af rugeæg. I minkavl til desinfektion af tråd bure. 
Til heste bruges Halamid® imod Muk, Sur Stråle og Ringorm med en opløsning på 2%.

Ingen risiko for resistens

Efter forudgående rengøring desinficeres arbejdsborde, udstyr og knive med en 0,3 - 0,5 % Halamid®-opløsning. Produktet skal virke i 5 minutter.

I henhold til internationale bestemmelser skal overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, renses med rent vand efter brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Halamid® er let at skylle af og efterlader på grund af sin gode opløselighed i vand ingen rester.

Anvendelse

Desinfektionsmidler benyttes i stor udstrækning i fødevareindustrien. Adskillige studier har vist, at visse bakterier er i stand til at udvikle resistens over for visse kvartære ammoniumforbindelser, et fænomen der kaldes erhvervet resistens. Dette giver en række resistente bakteriestammer, som naturligvis er et stort problem i forhold til hygiejne og sikkerhed.

Denne risiko findes ikke med Halamid®, der reagerer via irreversibel oxidering, så mikroorganismerne ikke har mulighed for at tilpasse sig eller blive resistente. Derfor kan Haiamid® benyttes hele året rundt i forbindelse med produktion af fødevarer.

 

Til heste bruges Halamid imod muk, sur stråle og ringorm med en opløsning på 2%.

Antal
1
Tilføj til kurv